Slovenská verzia » Vlastnosti

« späť

Vlastnosti skrutiek Mr.Teks®

Čo je to Mr.Teks®?

Mr.Teks® je označenie samovrtných skrutiek, vyrobených zo špeciálnej Cr–Mo–Ni nerezovej ocele martenzitického typu, zodpovedajúcej približne oceli X30CrMo13–2. Daný legovací systém s obsahom 13 až 14,5% Cr zabezpečuje nie len vysokú odolnosť voči korózii porovnateľnú s oceľami A2, ale aj vynikajúcu kombináciu mechanických vlastností (48 – 51 HRC a Rm = 640 – 670 N/mm2). Skrutky Mr.Teks® sú vhodné na spájanie oceľových, hliníkových a tenkých nerezových plechov.

Čo je to nerezová oceľ martenzitického typu?

Na rozdiel od austenitických nerezových ocelí (napr. A2 alebo A4), ktorých základnou mikroštruktúrnou zložkou je austenit (paramagnetická γ-fáza s kubickou, plošne centrovanou elementárnou mriežkou), finálnu mikroštruktúru martenzitických ocelí tvorí martenzit (feromagnetická α-fáza s kubickou priestorovo centrovanou elementárnou mriežkou), ktorý je produktom kalenia. Austenitické ocele sa kaliť nedajú, preto nemôžu dosiahnuť mechanické vlastnosti na úrovni kaliteľných ocelí. To je základný rozdiel medzi obidvomi typmi. Rovnocenné sú iba z hľadiska odolnosti voči korózii.

Výhody skrutiek Mr.Teks®

 • úspora nákladov z titulu absencie operácie „predvŕtanie otvoru“
 • žiadne problémy s presadením otvorov
 • bezmaticový, bezvôľový, skrutkový spoj
 • jednoduchá logistika a racionálna montáž
 • vysoká odolnosť voči korózii

Príklad použitia:

príklad použitia – spojenie Al plechu s oceľovým profilom

Konštrukčné odporúčania

 • tvrdosť spájaného materiálu max. 125 HV (Rm = max. 420 N/mm2)
 • celková hrúbka plechov musí byť väčšia ako je stúpanie závitu
 • treba zohľadniť vznik triesok pri vŕtaní a nebezpečenstvo úrazu vyčnievajúcim hrotom skrutky
 • odporúčané otáčky:
  • pre d1 = 2,9 – 4,8: 1500 až 2500 ot/min
  • pre d1 = 5,5 – 6,3: 1200 až 1800 ot/min
 • pred sériovou montážou sa odporúča uskutočniť overovacie skúšky a zvoliť optimálny uťahovací moment
 • odporúčané rozmiestnenie skrutiek pri ťahovom namáhaní plátaných plechov viď obr. nižšie
odporúčané rozmiestnenie skrutiek pri ťahovom namáhaní plátaných plechov

amin = 3d, bmin = 1,5d, pričom d je priemer skrutky a F je ťahová sila


© 2011 - 2024 FERODOM, s.r.o. | tel.: +421 / 41 / 724 38 03 | e-mail: ferodom@ferodom.sk
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.